Canon van Noordenveld

Een vast onderdeel in het cultuurmenu vormt de Canon van Noordenveld, een serie erfgoedlessen voor de groepen 5 t/m 8.

Via deze lessen maken de leerlingen kennis met een aantal wetenswaardigheden uit de geschiedenis van het gemeentelijke erfgoed. De lessen zijn gekoppeld aan de tijdvakken uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis. Dankzij de 'doorontwikkelings-subsidie' van Cultuur Educatie met Kwaliteit is dit lespakket in 2017 sterk uitgebreid en losbladig gemaakt. Zo is het voor leerkrachten nog gemakkelijker in gebruik.

Werkboek met alle werkbladen en handleiding

3350 v. Chr. - begin jaartelling

1. Hunebedden en grafheuvels

vanaf 800

2. Esdorpen

13e eeuw

3. De Boermarke

14e eeuw

4. Huys ter Heyl

13e eeuw

5. Oude kerken

1381

6. Havezathe Mensinge

15e eeuw

7. Hopteelt

1593-1673

8. Zwartendijkster Schans

1660-1900

9. Turf steken

vanaf 1500

10. Jaarmarkten

1823-1859

11. Maatschappij van weldadigheid

1834-1908

12. Johannes Tonckens

1850-1960

13. Ontwikkeling van het landschap

1852

14. Molens

1850-1950

15. Armen werkhuizen

1859-1913

16. Hindericus Scheepstra

1864-1998

17. Gemeentehuis

1875-1985

18. Veenhuizen gevangenisdorp

1884-heden

19. Verkeer en vervoer

1940-1945

20. De tweede wereldoorlog

1993-heden

21. Gasopslag