Structuur CEN

De werkgroep CEN is samengesteld op initiatief van een aantal schoolleiders uit het basisonderwijs van de gemeente Noordenveld. Een belangrijk fundament onder de organisatie wordt gevormd door de financiële en inhoudelijke ondersteuning van de gemeente Noordenveld en Stichting Kunst & Cultuur (K&C).

Structuur
CEN kent een simpele organisatievorm, bestaande uit twee componenten, te weten de CEN Stuurgroep en de CEN werkgroep. Leden van beide groepen werken op non profit-basis.

Mede om de doorgaande lijn binnen de organisatie te bewaken hebben de CEN-voorzitter en de adviseur cultuuronderwijs van K&C zitting in zowel de stuurgroep als de werkgroep.

De gemeente Noordenveld heeft cultuurcoaches in dienst. Naast andere taken worden de coaches ook ingezet binnen de organisatie van CEN.

CEN Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit schoolleiders en een beleidsmedewerker van de gemeente Noordenveld. Ter ondersteuning is een medewerker van K&C Drenthe ingehuurd. De stuurgroep houdt zich hoofdzakelijk bezig met beleidsmatige zaken, zoals de inhoud en ontwikkeling van CEN, de financien, communicatie, kwaliteitsbewaking etc. De stuurgroep komt ongeveer 6x per jaar bijeen.

De volgende personen hebben zitting in de stuurgroep:

 • Jelmer Meijers / Voorzitter / schoolleider van ODBS Het Valkhof (OPON)
 • Trienke Bosma / schoolleider van CBS De Hoeksteen (Quadraten)
 • Peter Verheul / schoolleider van GBS De Rank (NoorderBasis)
 • Iris Bierenbroodspot / Secretaris / Gemeente Noordenveld
 • Marieke Satter / Stichting Kunst & Cultuur (K&C)

Ook (scholen van) andere besturen worden door de bovenstaande personen vertegenwoordigd, een en ander is vastgelegd in een convenant. Met alle deelnemende besturen is afgesproken dat Han Sijbring (algemeen directeur OPO Noordenveld) optreedt als penvoerder wat betreft het beheer en afwikkeling van financiële zaken.

Organisatie en informatie Cultuureducatie Noordenveld: 2020-2025

CEN werkgroep
De CEN werkgroep zorgt er voor dat alle activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuureducatie op school worden gecoördineerd.  De werkgroep bestaat uit een aantal ICC-ers (Interne cultuurcoördinatoren) van verschillende scholen, de CEN voorzitter, de adviseur cultuuronderwijs van K&C, een projectmedewerker Cultuurmenu van K&C en de cultuurcoach van de Gemeente Noordenveld.

De CEN werkgroep stelt het cultuurmenu samen, bepaalt de inhoud van het programma en maakt afspraken met de uitvoerders (theatergezelschappen, vakdocenten, kunstenaars etc.). De groep komt gemiddeld 5x per jaar bijeen.

De volgende personen hebben zitting in de CEN-groep:

 • Jelmer Meijers / Voorzitter / schoolleider van ODBS Het Valkhof (OPON)
 • Ida Hardstra / Cultuurcoördinator van ODBS Het Valkhof (OPON)
 • Carolien Meiborg / Cultuurcoördinator van OBS De Poolster (OPON)
 • Sacha Kraan / cultuurcoach Gemeente Noordenveld
 • Jolanda Vas / Stichting Kunst & Cultuur (K&C)
 • Marieke Satter / Stichting Kunst & Cultuur (K&C)

Organogram: Wie financiert wat?