Cultuurmenu Gemeente Noordenveld

Cultuurmenu Gemeente Noordenveld

De kerntaak van CEN is om alle 4 t/m 12 jarige kinderen in de gemeente Noordenveld in hun basisschoolloopbaan een rijk en gevarieerd kunst- en cultuurmenu te bieden, van 8 gangen (leerjaren). Wat houdt het cultuurmenu in?

Voor wie?
Sinds het jaar 2000 krijgen alle leerlingen in Noordenveld op hun basisschool een kunst- en cultuurprogramma. Dit programma kent een tweejaarlijkse opbouw in activiteiten en laat zich het beste vergelijken met een menu. Op deze manier krijgen de leerlingen verschillende kunst – en cultuuractiviteiten voorgeschoteld, zoals een serie danslessen, een erfgoedexcursie, een bezoek aan een museum, een theatervoorstelling of een concert, etc.

Het zelf doen en ervaren, de beleving en het napraten over de inhoud van de activiteit zijn terugkerende onderdelen in de lessen die de leerlingen in dit kader krijgen.

Waarom?
Gemeente en onderwijs besluiten in 1999 samen op te trekken bij de realisatie van hun doelstelling om meer kinderen vaker in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Het bereik van kinderen via de basisschool is ideaal. Beide partijen zijn van mening dat kennis over en affiniteit met deze aspecten bijdragen aan een optimale ontplooiing van leerlingen en daarmee tot de basisbagage hoort, waarmee een kind van de basisschool moet komen.

Alle basisscholen in Noordenveld omarmen dit idee en samen met de gemeente wordt het plan inhoudelijk en financieel uitgewerkt.

Wat wel en wat niet?
De activiteiten / inhouden van het cultuurmenu worden jaarlijks geëvalueerd onder de scholen en deelnemende cultuuraanbieders. Op basis hiervan bepaalt de werkgroep CEN welke activiteiten wenselijk en geschikt zijn om meerdere jaren achtereen in te zetten. Daarbij laat zij zich niet alleen adviseren door de cultuurcoach, maar ook door individuele leerkrachten en door de specialisten van Kunst en Cultuur Drenthe.

Door wie?
De lessen en activiteiten in de klas, de voorstellingen op school of op locatie en de rondleidingen worden verzorgd door professionele kunstenaars en culturele instellingen.

Het cultuurmenu Noordenveld maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van plaatselijke of provinciale cultuuraanbieders. Bij de organisatie van het cultuurmenu wordt gebruik gemaakt van het netwerk en de expertise van Kunst en Cultuur Drenthe.

Documenten Cultuurmenu
Invulling basispakket Cultuurmenu Noordenveld 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025
Invulling basispakket Cultuurmenu Noordenveld 2021-2021 & 2021-2022
Cultuurmenu 2020-2021: Digitale alternatieven