Doel en organisatie

Doel en organisatie

Cultuur Educatie Noordenveld (CEN) stelt zich ten doel om alle leerlingen in het openbaar, bijzonder en speciaal basisonderwijs binnen de gemeente Noordenveld structureel een kwalitatief sterk en gevarieerd Cultuurmenu te bieden en het cultuuronderwijs op alle scholen op een goed niveau te krijgen en te houden.

Goed cultuuronderwijs in Noordenveld!
Kennis over en affiniteit met kunst en cultuur dragen bij aan een optimale ontplooiing van leerlingen. Ontwikkeling op dit terrein behoort, evenals rekenen, taal, zaakvakken en talentontwikkeling, tot de basisbagage waar kinderen mee van school horen te komen. De vakgebieden staan overigens niet op zich, de resultaten kunnen juist worden vergroot door de verschillende vakgebieden met elkaar te verbinden.

Het Kunst- en Cultuurmenu is zodanig georganiseerd dat kinderen op een (inter)actieve manier acht jaar lang kennismaken met verschillende kunst- en cultuurvormen. Daarbij ligt de nadruk op doen.
Dit betekent dat hiermee alle kinderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar in de Gemeente Noordenveld, via de basisscholen worden bediend. 

De lessen en activiteiten in de klas, de voorstellingen en rondleidingen worden verzorgd door vakdocenten, professionele kunstenaars en culturele instellingen. Het Cultuurmenu Noordenveld maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van plaatselijke en/of provinciale cultuuraanbieders. Daarnaast is er nadrukkelijk oog voor het cultureel erfgoed van de gemeente Noordenveld.

Documenten organisatie

Convenant Cultuureducatie Noordenveld / CEN 2020-2025
Convenant Cultuureducatie en evaluatie van het convenant tussen gemeente en primair onderwijs in de gemeente Noordenveld: 2015-2020
Verslag van de evaluatie van het Convenant Cultuureducatie Noordenveld 2015-2020
Convenant Cultuur Educatie Noordenveld: Gemeente Noordenveld en Primair Onderwijs Noordenveld 2020-2025
Organogram
Invulling basispakket Cultuurmenu Noordenveld 2021-2021 & 2021-2022
Cultuurmenu 2020-2021: Digitale alternatieven