Nieuwsbulletin 1

  • Cultuurmenu 2021-2022
  • Workshop Spacetime Layers
  • Afscheid Jansje Bos
  • Herhaling: Cultuureducatie met Kwaliteit, CmK3
  • Drents Net werk Jonge Kind
  • De Trams van Noordenveld
  • Aanvraag muziekinstrumenten
  • Nieuwe website
  • Leerkrachtenkoor

Cultuurmenu 2021-2022

Na de zomervakantie is het cultuurmenu weer van start gegaan. Wat fijn dat de activiteiten van het cultuurmenu, door de huidige versoepelingen van de Coronamaatregelen, nu weer fysiek mogelijk zijn. Inmiddels hebben al diverse groepen genoten van diverse voorstellingen en activiteiten. Dit jaar was er op 9 september weer een gezamenlijke start met een presentatie van het cultuurmenu. Na deze presentatie was er voor de directeuren, ICC-ers en de bovenbouw leerkrachten een workshop van Spacetime Layers, gegeven door Hester Witteveen.

Workshop Spacetime Layers

Maandag 25 oktober volgt van 15.00 tot 16.30 uur wederom een workshop Spacetime Layers op OBS De Poolster. Deze workshop is speciaal voor de ICT-ers, ICC-ers en de leerkrachten in de bovenbouw.

De app is ontwikkeld door leerlingen, samen met hun leerkracht Patrick Trentelman. De kinderen gaan hun eigen omgeving verkennen, de lokale geschiedenis uitpluizen en deze informatie in een app zetten die voor iedereen beschikbaar is. Dat is kort gezegd het project van Patrick Trentelman. 

Gedurende deze workshop biedt Hester Witteveen de aanwezige collega’s begeleiding op het gebied van deze vorm van cultuuronderwijs. In Spacetime Layers gaan kinderen vanuit hun verwondering in hun omgeving op zoek naar monumenten, straatnamen, kunstwerken en overblijfselen uit een andere tijd. Met media en erfgoed, kunst of andere vakken ontwikkelen de docenten met de leerlingen een kaartlaag (Layer), wandelroute of mysterytour. Er is een docentenhandleiding geschreven voor het gebruik van de app en stimuleert de scholen vakoverstijgend te werken door geschiedenis te verbinden aan nieuwe media, na afloop van de workshop ontvangt elke deelnemer deze handleiding. Heb je nog vragen over de workshops of het aanmaken van een account neem dan contact op met Marieke: mariekesatter@kunstencultuur.nl

Afscheid Jansje Bos

/images/nieuws/jansje-bos.jpgDit schooljaar neemt de werkgroep CEN afscheid van Jansje Bos. Via deze weg willen we Jansje nogmaals heel hartelijk bedanken voor haar geweldige inbreng in de werkgroep CEN. Jansje is het langste lid van de werkgroep vanaf de start in 2015 en vanaf het begin betrokken bij het opzetten van het culturele aanbod voor alle leerlingen van heel Noordenveld. We gaan haar kennis, inzet en betrokkenheid erg missen. Momenteel zijn we nog opzoek naar een opvolger van Jansje. We hopen dat een collega vanuit Quadraten haar plaats in de werkgroep wil overnemen. In de volgende nieuwsbrief verwachten we hier meer duidelijkheid over te geven.

Herhaling: Cultuureducatie met Kwaliteit, CmK3

Uiterlijk 1 december moeten alle aanvragen voor de CmK3 zijn ingediend. Dit schooljaar is de aanvraag iets anders dan voorgaande jaren. Compenta heeft een animatie gemaakt, waarin uitgelegd wordt hoe de regeling werkt: https://youtu.be/WAXRXxPfz7o

De school ontvangt tweemaal een bedrag, voor twee schooljaren. Daarnaast kan elke school een aanvraag indienen voor een pluspakket voor samenwerking met de kinderopvang of met het voortgezet onderwijs (zie animatie). Als een school een pluspakket wil aanvragen gaat er van het plusbedrag niets af voor de gezamenlijke deskundigheidsbevordering.

Mocht je nog vragen hebben? Marieke Satter helpt je graag: mariekesatter@kunstencultuur.nl

Basisregeling + bedrag gezamenlijke deskundigheidsbevordering:

Aantal leerlingen

Max. bedrag 

Gezamenlijke deskundigheidsbevordering Noordenveld

23 - 90

€900,00

€200

91 - 200

€1500,00

€375

201 - 300

€2100,00

€525

301+

€2600,00

€650

 

De Tram van Noordenveld

/images/nieuws/op-reis-met-de-tram.jpgKirsten Bos is bezig om lesmateriaal te ontwikkelen: “De Tram van Noordenveld”. De tram voor de groepen groep 3 en 4 voor Roden zijn inmiddels afgerond. Ze heeft prachtige foto's en verhalen van de Historische Vereniging Roon gekregen. Voor Nietap is ze alle verhalen en foto’s aan het verzamelen en aan het verwerken. Peize ligt op dit moment nog even stil, de verwachtingen zijn dat de tram daar eind november af is en de tram voor Nietap na de herfstvakantie. Mocht je als school/groep belangstelling hebben om dit materiaal uit te testen dan kan je hiervoor contact opnemen met Marieke Satter: mariekesatter@kunstencultuur.nl

Aanvraag muziekinstrumenten

Alle scholen van Noordenveld mogen wegens een extra subsidie vanuit Muziekakkoord Drenthe voor €150,00 aan instrumentarium aanschaffen. Het enige wat de scholen hiervoor moeten doen is dat alle scholen de voorkeur voor de instrumenten voor de herfstvakantie aangeven bij Marieke Satter inclusief een voorkeur voor een workshop. Inmiddels is duidelijk dat alle scholen €150,00 op de rekening gestort krijgen en zelf voor dit geld instrumenten mogen aanschaffen. Ter verantwoording van de subsidie vragen we de scholen een foto te sturen naar Marieke (mariekesatter@kunstencultuur.nl) waar wordt gewerkt met deze instrumenten. Op een later tijdstip wordt duidelijk welke workshops in Noordenveld worden aangeboden vanuit deze extra subsidie.

De nieuwe website CEN

Op dit moment worden de laatste aanpassingen gedaan aan de nieuwe website van CEN. We zijn erg nu al erg trots met de vernieuwde website. Op de website is o.a. informatie over het aanbod van het cultuurmenu te vinden ingedeeld op jaargroepen en disciplines. Dit is belangrijke informatie voor alle ICC-ers en leerkrachten maar kan ook goed gebruikt worden in de nieuwsbrieven naar de ouder(s) en/of verzorger(s). Ook de Canon van Noordenveld, met werkboek en docentenhandleiding, heeft een plek gekregen op de website. Neem gerust alvast een kijkje op: https://cultuureducatienoordenveld.nl.

Leerkrachtenkoor

Hou je van zingen en zoek je inspiratie voor muzieklessen op school? Na een lange pauze van anderhalf jaar willen we weer starten met het lerarenkoor. Dit koor is een projectkoor: we zingen in een periode van 6 weken. Corien Velzing, AMV muziekdocent is weer bereid gevonden om deze lessen te dirigeren. Zij heeft met ingang van dit schooljaar een nieuwe baan en is alleen nog maar beschikbaar op vrijdagmiddagen. We zingen op obs De Poolster in Nieuw Roden en starten om 14:45 uur tot 15:45 uur. Iedereen kan meedoen, het is vooral laagdrempelig. Naar aanleiding van de opgave gaan we samen bepalen of we starten in de periode herfst/sint/kerst met liedjes die passen in die periode of we gaan in januari 2021 van start.Voor meer informatie en opgave kun je contact opnemen met Carolien Meiborg, leerkracht obs De Poolster. Mailadres: c.meiborg@obsdepoolster.com of telefoonnummer: 0642917863

Drents Netwerk Jonge Kind

In de vorige nieuwsbrief was er aandacht voor het Drents Netwerk Jonge Kind van Compenta omdat het bij CMK3 immers mogelijk is om extra geld aan te vragen t.b.v. samenwerking met kinderopvangorganisaties en voorscholen. Samen met pedagogisch medewerkers kun je je opgeven voor een aantal workshops en trainingen:

2 november 2021 - Doe en kennisatelier Ruimte om te groeien 

De flyer over het eerstvolgende doe- en kennisatelier op 2 november vind je in de bijlage.

Begrijpen met je handen

Op 25 en 26 januari 2022 is de tweedaagse van Begrijpen met je handen. Deze tweedaagse geeft heel veel inspiratie en praktisch tools om dit gedachtengoed toe te passen in de praktijk.

2 maart 2022 - Doe- en kennisatelier Muziek voor het jonge kind

Deze bijeenkomst organiseren we samen met het Muziekakkoord Drenthe. Je vindt deze datum ook terug op de flyer.

Ben je geïnteresseerd in één van deze ateliers? Neem dan contact op met mariekesatter@kunstencultuur.nl

Belangrijke aanleiding voor dit netwerk is IKC-ontwikkeling en de komst van voorscholen. Voorschoolse educatie (VE) is bedoeld voor peuters (2,5 tot 4 jaar) met een risico op een onderwijsachterstand. Kinderopvangorganisaties kunnen naast hun opvang dus ook voorschoolse educatie aanbieden, mits zij hier de juiste certificaten voor halen. Hoewel de pedagogische basis op deze plekken ligt in spelend ontwikkelen, nemen ontluikende reken- en taalactiviteiten een grote plek in. Het Drents Netwerk Jonge Kind vindt dat ze vanuit de culturele sector iets belangrijks hebben toe te voegen: bewustwording over het belang van de zintuigelijke- en creatieve ontwikkeling.