Visie Verbinding Verbeelding

CEN organiseert dit schooljaar, samen met K&C en de schoolleidersopleiding van NHL Stenden, het traject Visie Verbinding Verbeelding op maat voor schoolleiders voor alle scholen p.o. in Noordenveld.

Professionaliseringstraject cultuuronderwijs voor schoolleiders in Noordenveld

/images/nieuws/nieuwsbericht_VVV.jpg
Afbeelding: Kinderbiennale Groninger Museum (Hanny van Schijndel)

We nemen op visie- en beleidsniveau ons cultuuronderwijs onder de loep. Daarbij kun je denken aan… visieontwikkeling, identiteit, 21e-eeuwse vaardigheden, doorlopende leerlijnen, vakoverstijgend werken, structurele inbedding, deskundigheidsbevordering van het team, samenwerken met de culturele omgeving…. om zo onze gezamenlijke aanpak nog steviger te onderbouwen.

We werken samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Barend van Heusden; de onderwijsinspectie P.O. Philip Reijns; de lectoraten Groningen en Rotterdam, Evert Bisschop Boele; en met experts en onderzoekers op het gebied van cultuuronderwijs, zoals Theisje van Dorsten, Zoë Zernitz en ervaringsdeskundigen en voortrekkers uit het werkveld. 

Op 4 oktober was de aftrap bij Natuurplaats Noordsche Veld. Totaal zijn er zijn vijf bijeenkomsten, verdeeld over dit schooljaar.  

Wil je meer weten over het traject vraag het aan je schoolleider en / of kijk op https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/primair-onderwijs/studiedagen-po/visie-verbinding-verbeelding

De voorzitter van cultuureducatie Noordenveld (CEN), José Wolters, aan het woord:
"Gedurende deze bijeenkomsten gaan de directeuren van Noordenveld met elkaar van gedachten wisselen over cultuureducatie en onze aanpak uiteraard met het oog op de ontwikkeling van alle leerlingen. Ook is er aandacht voor het belang van het cultuureducatiebeleid op schoolniveau. Tot slot gaan we met elkaar aan de slag in de verdieping van ons cultuureducatiebeleid zodat dit ook voor de toekomst geborgd blijft."