Nieuwsbulletin 2, maart 2022

 • Vervolg cultuurmenu 2021-2022
 • Leergemeenschap PO – VO
 • Save the date – Festival cultuureducatie Krachtstof
 • EVI geopend in april en mei
 • Proeftuin leerecosysteem LKCA in Noordenveld
 • Kindertentoonstelling in het Kunstencentrum K38

Vervolg cultuurmenu 2021-2022
/images/nieuws/cultuurmenu.jpgNa de voorjaarsvakantie is het cultuurmenu weer hervat. Wat fijn dat de activiteiten van het cultuurmenu, door de huidige versoepelingen van de Coronamaatregelen, nu weer mogelijk zijn. Inmiddels hebben al diverse groepen genoten van diverse voorstellingen en activiteiten. Als werkgroep zijn we een alternatief aan het bedenken voor de gemiste uitvoeringen. Hier hopen we in de volgende nieuwsbrief op terug te komen.

Leergemeenschap PO – VO
Niet alleen het cultuurmenu heeft stilgestaan door de Coronamaatregelen. Ook de leergemeenschap PO – VO stond een tijdlang op een laag pitje. Nog steeds ambiëren we een sterke en beredeneerde doorlopende leerlijn muziekonderwijs die aansluit bij de eerste jaren van het VO. We willen een duidelijke samenwerking waarbij leerlingen van het PO en VO op bepaalde tijden samen komen op de Ronerborg om gebruik te kunnen maken van elkaars expertise en materialen in een muzikale en leerrijke omgeving en eventueel te komen tot een gezamenlijk eindproduct zoals bijvoorbeeld een muzikale voorstelling of ondersteuning bij een activiteit om de opgedane kennis van de leergemeenschap in de praktijk ten horen te kunnen brengen. Ook willen we het muzikale aanbod PO en VO naast elkaar neerleggen om te kijken waar eventueel overlap is of waar versterking wenselijk is. Waar versterking wenselijk is willen we het aanbod aanpassen en dit (structureel) realiseren middels het uitgebreide Cultuurmenu van alle basisschoolleerlingen van Noordenveld. Het zou goed zijn wanneer de docent van het VO komt observeren en muzieklessen komt geven op het PO en visa versa zowel op de inhoud als op de uitvoering/vorm. In de ogen van de leden van de leergemeenschap valt hier winst te behalen door van elkaar te leren in de praktijk. Mocht je als school mee willen doen aan de leergemeenschap dan kan je dit kenbaar maken bij Marieke Satter mariekesatter@kunstencultuur.nl. Reageer zo snel mogelijk (uiterlijk 1 april) want we starten dit voorjaar met een proeftuin waar 1 of 2 scholen aan mee kunnen doen.

Save the date – Festival cultuureducatie Krachtstof
/images/nieuws/krachtstof.jpgVan 4 t/m 14 april is Krachtstof, het festival cultuureducatie voor alle scholen in Groningen en Drenthe, georganiseerd door Compenta, waaronder Kunst & Cultuur (K&C). Het worden twee inspirerende weken van maandag t/m donderdag. Om 15.00 uur start Krachtstof elke dag met een kickstart en aansluitend om 16.00 uur en 19.00 uur een workshop. Maandag 4 april en 11 april staan in het teken van filmeducatie. Inmiddels is via de website van Kunst & Cultuur (www.kunstencultuur.nl) een blokkenschema te vinden. Via dit schema kan je je inschrijven voor het programma. Houd alvast wat ruimte in je agenda!

EVI geopend in april en mei
/images/nieuws/evi.jpgEVI is de digitale tool die scholen helpt met het versterken en het borgen van het cultuuronderwijs. Deze tool geeft inzicht in waar je als school staat met kunst- en cultuuronderwijs, waar je naartoe wilt en hoe je dat kunt aanpakken. We hebben afgesproken dat alle scholen van Noordenveld de EVI invullen. Voor het invullen van de EVI ga je naar de site van Compenta. Ook bij het invullen van de EVI kun je ondersteuning krijgen van Marieke Satter van Kunst & Cultuur (K&C). Neem dus bij vragen gerust contact op met mariekesatter@kunstencultuur.nl.

Proeftuin leerecosysteem LKCA in Noordenveld
/images/nieuws/proeftuin.jpgHet LKCA onderzoekt vier jaar lang welke elementen er in praktijken al in ontwikkeling zijn die cultuureducatie voor ieder kind mogelijk maken. Zoë Zernitz gaat dit jaar starten met een ‘proeftuin’ voor dit onderzoek, en ze dacht aan Noordenveld, omdat onze aanpak al heel goed slaagt in het bieden van gelijke kansen voor alle leerlingen. Ook voelt ze in Noordenveld de ambitie om dit nog verder te ontwikkelen, onder andere door de evaluatie van het convenant en het Visie Verbinding Verbeelding traject van de directeuren. Het doel is wat haar betreft dat andere partners in het land van Noordenveld kunnen leren, maar evengoed dat Zoë ons kan ondersteunen met haar kennis en ervaring, puur in de richting waarop wij dat zelf willen uiteraard. In de loop van dit schooljaar volgt meer informatie over de Proeftuin.

Kindertentoonstelling in het Kunstencentrum K38 
/images/nieuws/kindertentoonstelling1.jpgDirect bij de start van schooljaar 2020-2021 zouden we oorspronkelijk een Kindertentoonstelling hebben in K38. Helaas gooide Corona, tot twee keer toe, flink wat roet in het eten en kon deze voorstelling op de geplande momenten niet doorgaan. Inmiddels zijn de voorbereidingen alweer in volle gang voor een nieuwe tentoonstelling. Deze tentoonstelling met als titel “KIND EN KUNST IN NOORDENVELD” wordt op 16 november feestelijk geopend. De tentoonstelling loopt t/m zondag 4 december. Op de Kindertentoonstelling komt van alle scholen werk te hangen van twee verschillende workshops. Jolanda Vas maakt een schema van het werk dat bewaard moet worden. Dit stuurt ze mee met de reminder die, ongeveer twee weken voorafgaand aan de workshop, naar de school gestuurd wordt. Willen alle leerkrachten hier extra alert op zijn en bij onduidelijkheid contact op nemen met Jolanda Vas (Jolanda@kunstencultuur.nl).

Anne Stoer is beeldend kunstenaar en coach/docent en hebben we, namens de CEN, gevraagd mee te werken aan de Kindertentoonstelling in het Kunstencentrum K38 in Roden. In de nieuwsbrief van oktober 2020 stelde Anne zich voor (deze nieuwsbrief is terug te vinden op de website van CEN). Bij de tentoonstelling worden gemaakte werkstukken getoond en is het proces te volgen middels een film die Bernard Kramer gaat maken. Hiervoor zal hij zal bij een paar workshops aanwezig zijn. Informatie hierover volgt nog. Op de achterkant van het werk moet staan: naam school, plaats, eventuele titel, datum, naam kind, groep en leeftijd.

Let op:

 • Wanneer het een ruimtelijk werk betreft moet er een kaartje aan hangen met dezelfde gegevens (graag goed bevestigen, een sticker is ook handig).
 • Wanneer het een animatie is, staan de gegevens bij de animatie (dit kan ook in de vormgeving meegenomen worden).
 • Bij foto’s en andere werken geldt hetzelfde (anoniem werk gaat niet naar de tentoonstelling).
 • Kunstenaar en leerkracht(en) zorgen er voor dat de leerlingen hun werk ‘signeren’. Dit moet niet aan de voorkant, maar aan de achterkant.
 • De leerkracht(en) verzamelen het werk en zorgen dat het werk terecht komt op de plek waar het werk wordt bewaard. 
 • Tot slot maakt een kleine commissie een selectie van het werk voor de tentoonstelling.
/images/nieuws/kindertentoonstelling2.jpg